Ashely Olsen... :)

Temat: Konstytucyjny system organów państwowych
1. Ogólna charakterystyka konstytucji 2. Konstytucja w znaczeniu formalnym i materialnym 3. Sposoby przyjmowania konstytucji 4. Pojęcie materii konstytucyjnej 5. Zasada suwerenności 6. Formy demokracji bezpośredniej 7. Demokracja przedstawicielska 8. Zasada podziału władzy (art.10 konstytucji) 9. System rządów prezydenckich 10. System rządów parlamentarnych 11. źródła prawa (rozdz. 3 konstytucji)
Źródło: administracja2008.aaf.pl/viewtopic.php?t=39Temat: Konstytucyjny system organów państwowych
1. Ogólna charakterystyka Konstytucji: Konstytucja jest to: -akt prawny o najwyższej mocy prawnej w systemie prawnym danego państwa; -akt określający podstawowe zasady ustroju państwa, regulujący ustrój naczelnych organów (władz) państwa, zakres ich kompetencji i wzajemne relacje oraz formułujący podstawowe prawa, wolności i obowiązki jednostki, -akt uchwalany w szczególnym trybie. Konstytucja RP jest najważniejszym...
Źródło: administracja2008.aaf.pl/viewtopic.php?t=39


Temat: Podstawy Prawa Konstytucyjnego
Na prośbe kilkorga z was zamieszczam zagadnienia do egzaminu podane przez prof.Ziębe 1)OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTYTUCJI odpowiedź wg. przesłanek -> szczególna treść szczególna forma szczególna nazwa 2)KONSTYTUCJA W ZNACZENIU FORMALNYM I MATERIALNYM 3)SPOSOBY PRZYJMOWANIA KONSTYTUCJI -> oktrojowane nadane przez parlament uchwalona przez konstytuantę referendum 4)POJĘCIE MATERII KONSTYTUCYJNEJ -> zagadnienia najczęściej normowane w konstytucji oraz podział...
Źródło: politologiazaoczna.fora.pl/a/a,5.html