Ashely Olsen... :)

Temat: Księża i ich bogactwa...
Hm.... Co do księży - dawniej w naszej parafii był ksiądz ,który nie miał grosza i nawet na antybiotyk go stać nie było jak był chory. Ale jak już pisałem teraz mamy księdza ,który zasuwa po ulicy roverem (nie rowerem) i w ogóle.... Na religii też niekiedy przesadza np. odzywki typu: "po co oglądacie baby z zakolczykowanymi instrumentami??" I to tak po prostu. Odbiegł sobie od tematu. Albo raz zaczął o Chrzcie Jezusa W Jordanie ,a skończył jak to jadł dobre bułeczki w Rzymie
Źródło: gryzonie.info/viewtopic.php?t=20643Temat: Modlitwa
Zastanawialiście się nieraz czemu biorą się trudności na modlitwie ? Nieraz nasza modlitwa jest bez szczególnych natchnień Ducha czemu tak się dzieje? Otóż trudności na modlitwie mogą brać się z tego że nasze sumienie nie jest całkiem czyste lecz niekoniecznie jest też inna ewentualność nie wiem czy pamiętacie ale po chrzcie Jezusa w Jordanie nastąpił czas pustyni i kuszenia przez szatana. Tak więc i my będziemy poddawani próbą. Jeśli mamy jakieś rozproszenia na modlitwie czy wydaje się nam że nasza modlitwa nie jest wysłuchiwana przez Boga to właśnie może być próba próba na to czy wytrwamy w Bogu kiedy odejmie od nas łaskę tak zwane pocieszenie duchowe. Lecz jaką radość będziemy mieć gdy przezwyciężymy wszelkie przeciwności i mino...
Źródło: forum.zhr.pl/viewtopic.php?t=1030


Temat: "Pan mój i Bóg mój."
">Ewangeliści przytaczają nie raz słowa Jezusa, z których wynika jedność w Bóstwie Ojca Syna i Ducha. Proszę wskazać Trójcę u synoptyków. Trójca u synoptyków jest wszędzie tam, gdzie jest mowa o Osobie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Widać wyraźnie np. w opisie chrztu Jezusa w Jordanie: "A gdy się modlił otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos 'Tyś jest Syn mój umiłowany, w Tobie mam upodobanie' "(Łk 3,23) Podobnie relacjonuje Mateusz: "A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bozego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił 'Ten jest mój Syn...
Źródło: dyskusje.katolik.pl/viewtopic.php?t=16712


Temat: boskość Jezusa Chrystusa
...Ojca, Syna i Ducha Świętego"? Dlatego właśnie Chrystus mieszka w nas [II Kor. 13:5] poprzez Ducha Świętego [Rzym. 8:9], co oznacza, że Bóg w nas mieszka przez Ducha [I Jana 3:24]. Natomiast trzy współistotne Osoby Trójjedynego Boga są oddzielne w tym sensie, że Ojciec nie jest tożsamy z Synem, Syn nie jest tożsamy z Duchem i Ojciec nie jest tożsamy z Duchem. Dlatego to Ojciec i Duch posłali Syna [Iz. 48:12-16]. Dlatego podczas chrztu Jezusa w Jordanie jest mowa o trzech Osobach [Mat. 3:13-17]. Dlatego Bóg mówi "uczyńmy człowieka na obraz nasz", a potem czytamy, że Bóg stworzył człowieka na obraz swój [I Mojż. 1:26-27]. A potem (po Upadku) Bóg mówi: "Oto człowiek stał się taki jak jeden z nas, znający dobro i zło" [I Mojż. 3:22 BG]. Człowiek miał być obrazem Boga, ale za namową szatana chciał być jak Bóg, znający dobro i zło [I Mojż. 3:5]....
Źródło: ulicaprosta.lap.pl/forum/viewtopic.php?t=315


Temat: boskość Jezusa Chrystusa
...z Osob Boga wybacz mi to CALY Bog, albowiem Bog to nie jest suma trzech Osob. Bog Jest Jeden Wspolistotny, to znaczy WSPOLOBECNIAJACY SIE Nie znam pojęcia "współobecniający się" - czy to jest Twój własny wynalazek? Bo ja widzę, że próbujesz wprowadzić taką definicję współistotności, która wynika z Twojej teologii, a nie z Pisma. Jeśli po swojemu definiujesz pojęcia, to nie dogadasz się z nikim innym, tylko z samym sobą. Czy podczas chrztu Jezusa w Jordanie miało miejsce "współobecnianie się" wszystkich trzech osób [Mat. 3:16-17]. Albo czy przyjście na ziemię Ducha Świętego zamiast Jezusa jako innego Pocieszyciela [Jan 14:16] jest dowodem na "współobecnianie się"? Syn jest Osobą tego samego Boga co Ojciec i Duch Święty. Syn jest w nas poprzez Ducha, ale sam jest w niebie ciele uwielbionym jako Syn Człowieczy i Syn Boży. Dlatego po...
Źródło: ulicaprosta.lap.pl/forum/viewtopic.php?t=315


Temat: Kult religijny w Polsce
...Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. MoŻna przytoczyć kilkadziesiąĂ‚Â…t miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, Że zostanie MatkąĂ‚Â…, Ewangelista wyraśÄąźnie zaznacza, Że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iŻ porodzi Syna BoŻego - i Że stanie się to za sprawąĂ‚Â… Ducha Świętego (Łk 1, 30-35). Trójca Święta - chrzest Jezusa w Jordanie Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn BoŻy stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąĂ‚Â…pił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: "IdśÄąźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielająĂ‚Â…c im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus...
Źródło: old.gildwars.net/viewtopic.php?t=193


Temat: Tracę wiarę
...ma go w Ewangelii, no ale można na podstawie przesłanek stwierdzić, że jest) tylko raczej mi chodzi o nazewnictwo. Skoro w ST był Bóg Ojciec, zwany jednym Bogiem, to jak może tych Bógów być 3 w dzisiejszych czasach? Chociaż są oni połączeni i zjednoczeni, to jednak wydaje mi się, że powinno się zwracać do nich osobno i nie tworzyć Trójcy, bo są to odrębne osoby, które mają te same cele itp. ale są one odrębne wg mnie, przykład: Duch pojawia się przy Chrzcie Jezusa w Jordanie- jednak są to osobne osoby, nieprawdaż, bo Duch nie Jezusem i odwrotnie. Dlatego mówiąc o jednym Bogu, myślę można by było mówić jako o Ojcu, a o Jezusie i Duchu Św. jako osobach Boskich, mających Boską moc i tyle. Z drugiej strony na samą myśl, o tym jaki sobie wyrobiłem, być może głupi (nie jestem przekonany) pogląd, a chodzę do Kościoła, staram się regularnie spowiadać (chociaż uważam, że nie powinno to się...
Źródło: dyskusje.katolik.pl/viewtopic.php?t=17779


Temat: Do Zielonoświątkowców.
Smok Wawelski"] No i problemm jest w osobach Piszesz Widzieli TRZY rózne OSOBY Jednego YHVH . Kto i kiedy widział ich równocześnie jako TRZY OSOBY. Podczas chrztu Jezusa w Jordanie widziano Ducha Świętego pod postacią gołębicy, równocześnie widziano Syna Bożego wcielonego czyli Jezusa i równocześnie słyszano głos Ojca z nieba [Mat. 3:16-17].
Źródło: ulicaprosta.lap.pl/forum/viewtopic.php?t=265


Temat: Do Zielonoświątkowców.
No i problemm jest w osobach Piszesz Widzieli TRZY rózne OSOBY Jednego YHVH . Kto i kiedy widział ich równocześnie jako TRZY OSOBY. Podczas chrztu Jezusa w Jordanie widziano Ducha Świętego pod postacią gołębicy, równocześnie widziano Syna Bożego wcielonego czyli Jezusa i równocześnie słyszano głos Ojca z nieba [Mat. 3:16-17]. Ponadto w kilku momentach widziano Syna i równocześnie słyszano z nieba głos Ojca [II Piotra 1:17; Jan 12:28]. Tak więc widziano i słyszano 2 albo nawet 3 Osoby równocześnie. Widzę, że niewygodne fragmenty uduchawiasz i przekręcasz, jak I Tym....
Źródło: ulicaprosta.lap.pl/forum/viewtopic.php?t=265